CGK RIJNSATERWOUDE

Christelijke Gereformeerde Kerk te Rijnsaterwoude

AANBOUW KERK

NL97 ABNA 0104 575 484 t.n.v. penn meester CGK Rijnsaterwoude.

BERICHT BOUWCOMMISSIE

Update: 13-1-2022

Aanstaande zaterdag worden bij leven en welzijn de palen geheid voor de aanbouw. Als bouwcommissie zijn we natuurlijk heel blij met deze bijzondere ‘mijlpaal’.

Mede vanwege de bijzondere omstandigheden en de toch wat geringe omvang van het project besloten we er nu geen bijzondere aandacht aan te besteden.

Wel is het de bedoeling om, wanneer de aanbouw voltooid is, op enig moment bij elkaar te komen voor een ‘officiële’ opening.

We hopen als commissie op een gezegende bouwperiode.Geachte gemeenteleden,

Zoals u wellicht gemerkt hebt is er, na al het ‘geregel achter de schermen’, eindelijk wat te zien van de veranderingen aangaande de geplande aanbouw: onder leiding van Marcel van der Maarl is een groep vrijwilligers 2 zaterdagen in touw geweest om de oude garage achter de kerk te slopen. Tevens is de bestrating ter plaatse verwijderd. Machines en materialen werden pro Deo beschikbaar gesteld.

De te bebouwen grond ligt nu klaar voor sonderen, saneren en heien; dit zal bij gezondheid de komende maanden zijn beslag krijgen. De komende tijd gaan we dus flink investeren, met als doel het realiseren van een degelijke aanbouw met zaaltje, keuken en (mindervaliden)toilet etc.

Dit lijkt de bouwcommissie een goed moment om te starten met de inning van uw (al of niet toegezegde) bijdragen. Voor een goed en helder overzicht betreffende inkomsten en uitgaven heeft de penningmeester op verzoek van de bouwcommissie een nieuw bankrekeningnummer geopend; Rekening bouwfonds, zeg maar. Al uw bijdragen ten behoeve van de aanbouw kunt u op deze rekening storten:

NL97 ABNA 0104 575 484 t.n.v. penn meester CGK Rijnsaterwoude.

Er zijn reeds giften binnengekomen op het bekende algemene rekeningnummer van de kerk. U hoeft geen zorgen te hebben over de besteding van deze gelden; de penningmeester zal dit secuur verwerken en bij de kascontrole is alles inzichtelijk voor de leden van die commissie.

Mocht u vergeten zijn welke bedragen (giften/leningen) u toegezegd hebt, neem dan gerust contact op met penningmeester Johan van der Zwan: 06-50244588.

Ook wanneer u er momenteel budgettair minder goed voorstaat dan ten tijde van uw toezeggingen kunt u contact opnemen met de penningmeester of Pieter Langelaar (financiële commissie). Kunt en wilt u méér storten dan kan dit uiteraard zonder overleg.

We zien uit naar een voorspoedige bouwperiode waarin we, op welke wijze dan ook, als leden van dezelfde gemeente ieder ons eigen steentje bijdragen om tot een mooi eindresultaat te komen.

Echter; ook hierin dienen we onze afhankelijkheid van de HEERE te kennen, naar Psalm 127 : 1. Hij wil erom gebeden zijn! Bidt u mee?


Hartelijke groeten,

De Bouwcommissie


FASE 1 SLOOP VAN HET OUDE SCHUURTJE

FASE 2 START HEIEN


Bouwtekeningen


Planning

Het is de bedoeling dat er begin december gesondeerd (bepalen van het draagvermogen van de ondergrond) wordt. Als het vervolgens voorspoedig verloopt kan er voor de Kerst nog geheid worden.

Het saneren (vrijmaken van bodemverontreiniging) kan hopelijk plaatsvinden in de eerste werkweek van januari; er is nog vertraging bij de verkrijging van de BUS melding (Besluit Uniforme Saneringen), die verplicht is bij deze sanering.

Omdat we de twee raamkozijnen van de consistorie willen hergebruiken is een extra voorziening nodig voor voldoende daglichttoetreding (wetgeving). Dit kan bijvoorbeeld een extra lichtkoepel zijn.

De tekenaar is momenteel bezig met een gedetailleerde bouwconstructietekening; dit loopt volgens planning.

Volgende week gaat Pieter DV in gesprek met de mogelijke leverancier van de glazen pui.